Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är ett samlingsnamn för olika former av icke-akademiska yrkesutbildningar, utformade efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial kompetens. De är avgiftsfria och CSN-berättigade.

• Praktik är en viktig del av utbildningarna.
• Utbildningsformen hette tidigare kvalificerad yrkesutbildning (KY), men sedan 2010 är beteckningen Yrkeshögskola.
• Yh-utbildningar kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år).
• Yrkeshögskolan är ett samlat utbildningssystem för olika former av ickeakademiska eftergymnasiala utbildningar. Tidigare fanns en motsvarighet i YTH, yrkestekniska högskolan. Många som jobbar inom trä- och möbelindustrin har en bakgrund med YTH-utbildning.

Källa: www.yrkeshogskolan.se


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se