TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Utbildningsvägar

Trä- och möbelindustrin erbjuder många olika yrkesmöjligheter med en bredd från finstilt snickeri till ingenjörstjänster som har hand om avancerade maskinsprocesser. Tillverkningen sker i stor utsträckning direkt mot kundens specifikation.
När det gäller utbildningsvägar gäller framförallt fyra stycken:
- Gymnasium med träteknik
- Vuxenutbildning (KomVux)

- Yrkes- och specialutbildning (Yrkeshögskolan)
- Högskoleutbildning

Det handlar dock väl så mycket om att utöka samarbetet/samverkan mellan företag och utbildning för att öka kvalitén på utbildningen och därmed förbättra chanserna i arbetslivet. Det sker bl a genom Teknikcollege.

Läs mer om respektive utbildningsväg samt Teknikcollege i menyn till vänster.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se