Carina Gisler

Carina Gisler OB 200240Adress: Storgatan 19, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 68 24
Mobil: 076-820 24 22
Fax: 08-611 08 28

E-post: carina.gisler@tmf.se   

Befattning: Assistent arbetsgivarservice 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se