Yvonne Identeg

Yvonne Identeg OB 1200240Adress: Storgatan 19, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 19
Mobil: 070-23 511 27
Fax: 08-611 71 21

E-post: yvonne.identeg@tmf.se   
 
Befattning: Ansvarig marknadsdata och statistik

Funktioner:
• Statistik, bransch


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se