TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Arbetsmiljö

På olika sätt hjälper TMF våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön. Detta sker bland annat genom information, rådgivning och utbildning. Vår strävan är att genom hög specialistkompetens på arbetsmiljöområdet tillgodose våra medlemmars behov och det sker inte minst via kurser och kompetensutveckling.

Med kurserna på arbetsmiljöområdet vänder vi oss framför allt till chefer samt till dem som hanterar arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor.  Syftet är att ge insikt och kunskap om lagstiftningens och avtalens konsekvenser för företagens verksamhet och utveckling samt betydelsen av en god arbetsmiljö.

Den mest grundläggande kursen är en branschspecifik basblocksutbildning inom arbetsrätt, avtal och arbetsmiljö.
Utbildningen vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin samt grafiska branschen. Kursen ordnas delvis i samarbete med GFF (Grafiska Företagen) och innehåller en genomgång av gällande relevanta lagregler, avtalsfrågor för respektive bransch med paralleller till olika förhandlingsfrågor och rättsfall samt arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar. Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning och inget hindrar att man anmäler olika deltagare till kursdagarna.
 

Kurstillfällen 2016 (se även kalenderlänk till höger)


BRANSCHSPECIFIK BASBLOCKSUTBILDNING

 Datum, plats  Uppplägg
 5-6 april, Jönköping  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt
 20-22 september, Stockholm  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
 22-24 november, Malmö  Dag 1) arbetsmiljö 2) arbetsrätt 3) kollektivavtal
   


Anmälningsinfo

 


Snabblänkar

Kalender

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se