TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Auktoriserad trähussäljare

Utbildningen för auktoriserade trähussäljare har omarbetats och förnyats enligt beslut i styrgruppen TMF Trähus. Syftet med det nya upplägget – numera i Gar-Bo:s regi - är att vara mer ändmålsenlig, tilltala fler och därmed bredda användarkåren.
Auktorisationen utfärdas dock även fortsättningsvis av TMF.
Och – det ska fortsatt vara en exklusiv fördel att ha sin säljkår TMF-auktoriserad.

TMF_aukt60Upplägg:

Utbildningen är i Gar-Bo:s regi .

Grundutbildning
Grundutbildningen sker numera i två etapper, två utbildningsdagar med sex månaders praktik mellan dag 1 och 2. Utbildningen valideras genom ett webbaserat test och auktorisationen erhålls efter godkänt resultat.

Fortbildning
Fortbildning - omauktorisation - sker vart femte år genom ett webbaserat test, vilket är ett krav för att upprätthålla auktorisationen och få sin legitimation. TMF kommer dock inte att kalla till fortbildning, man anmäler sig själv.

Auktorisation
Ny framtagen legitimation ”Auktoriserad trähussäljare” kommer att skickas till de medlemsföretag med säljare som redan är auktoriserade och som har gått en utbildning, grundkurs eller fortbildning senast 2013. Legitimationen kommer att gälla t.om 2017.
Säljare som auktoriseras genom TMF får även tillstånd till att använda logotypen ”Auktoriserad trähussäljare” på sitt visitkort och på företagets webbplats.

Webbaserad validering
För att få auktorisation och bli listad som TMF-auktoriserad trähussäljare valideras precis som tidigare säljarens kunskaper, men fortsättningsvis kommer det att ske via ett webbaserat test.
De säljare som företagen vill ska auktoriseras måste genomgå det webbaserade testet. En utbildningsansvarig på varje medlemsföretag kommer att ansvara för att ta ut koder ur valideringssystemet, vilka säljarna sedan måste ha tillgång till för att kunna skriva provet.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar då utbildningen fortfarande är under utformning.

 

 

 


 
Kontaktperson:

Lennarth Åstrand
E-post: lennarth.astrand@gar-bo.se
Telefon: +46 70 551 82 88

 

Gar-BO

Informationslänk om utbildningen

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se