TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Ledarskap

Att utveckla ledarskapet och affärsmässigheten i ett företag leder ofta till ökad lönsamhet. Därför erbjuder TMF ett antal utbildningar inom området, i samarbete med Transportgruppen och IKEM.


Ny som ledare
 

Beskrivning: En kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap som är anpassad för den moderna transportbranschen.
Innehåll: Förbättra kommunikationen på arbetsplatsen/ inom arbetslaget. Se dina styrkor och överdrivna styrkor. Hantera konflikter. Hur jag utvecklar gruppen. Se mina och andras drivkrafter. Att leda på ett effektivt sätt. Beslutsfattning.

Hålltider: Dag 1 - kl 10.00 (kaffe och smörgås från kl 09.00). Dag 2 - slutar kl 16.00.
Pris: 7 500 kr
I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Inga tillfällen planerade.

 

 
Chefs- och ledarskapsutbildning
 

Beskrivning: Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.
Innehåll: Hur är ditt ledarskap? Vilka är dina styrkor och svagheter? Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor.
Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare ( framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

Pris: 24 500 kr
I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Inga tillfällen planerade.

 

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se