TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Kurser

En huvuduppgift för TMF är att stödja och företräda medlemsföretagen i rollen som arbetsgivare och att skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen sker framförallt genom ett brett utbud av kurser.

Det kan handla om i allt från arbetsrätt och förhandlingsteknik till arbetsmiljö och branschrelaterade saker som ABM 07, trähussäljkurser samt Möbelfakta-utbildning.

För aktuella kurser - se meny till vänster.


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se