Bostadsfinansieringsseminarium: Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

De frågorna diskuterades av Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD), Veronica Palm, ordförande i civilutskottet (S), Henrik von Sydow, ordförande i skatteutskottet (M), samt Daniel Liljeberg, chefsekonom Villaägarna i dag på ett seminarium, arrangerat av Trä- och Möbelföretagen. Frågorna rörde framförallt kostnader som uppstår - och finns - i samband med bostadsbyggande och boende.

Låg byggtakt, bristande satsningar på infrastruktur i nya områden, samt amorteringsfrihet har skapat ett överbelånat samhälle. Detta har i sin tur framtvingat bland annat ett bolånetak som satt käppar i hjulet för förstagångsköp och påverkar tillsammans med flyttskatten flyttkedjan negativt. Syftet med dagens diskussion var att diskutera hur det ska vara möjligt att köpa, finansiera och äga sina bostäder. Hur ska en barnfamilj kunna köpa sitt boende?

Henrik von Sydow uppmanade initialt inför det fortsatta bostadspolitiska arbetet att inte tappa fokus, utan att behålla siktet på de strukturella frågorna: Det är för mycket krångel, boendemarknaden tillhör den mest överreglerade i Sverige.

Daniel Liljeberg, Villaägarna var dels inne på att de begränsa de kommunala särkraven och var dels också tydlig med flyttskattens skadliga effekter och uppmanade: Sänk flyttskatten så får ni ett ökat byggande.

Gustaf Edgren, ansvarig för småhusbranschen inom TMF kommenterade i efterhand:

- Jag är mycket glad över att vi kunde hålla den här diskussionen med den här prominenta och initierade panelen. Frågorna är långt ifrån färdigdiskuterade och vi ser fram emot konkret handling som ett resultat av debatten. Inte minst tycker jag att någon form av bosparande samt en fungerande lånegaranti är det första som bör konkretiseras.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, david.johnsson@tmf.se, 08-762 72 67
Gustaf Edgren, ansv. trähus Trä- och Möbelföretagen, gustaf.edgren@tmf.se, 08-762 72 76

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se