Paneldebatt om LOU; fr v Ardalan Shekabari (s), Per Åsling (c), ledamot i finansutskottet, Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), ledamot i näringsutskottet, Markus Westdahl, EFG, Sune Lundqvist, Input Interiör, samt Per-Arne Andersson, Kinnarps.

LOU-seminarium: Vi vill ha konkurrens!

Företrädare för svensk möbelindustri var eniga om det budskapet under ett seminarium med rubriken ”Vad händer när vi skapar temporära monopol” arrangerat av Trä- och Möbelföretagen på tisdagsmorgonen i Almedalen. Seminariet handlade om hur LOU – lagen om offentlig upphandling - fungerar för upphandling av möbler.

Lösningen heter parallella avtal med fördelningsnycklar. Nuvarande system med rangordnade avtal sätter konkurrensen ur spel.

- Vi behöver ha en ny modell, nuvarande LOU fungerar inte för upphandling av möbler, slog Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på Trä- och Möbelföretagen, inledningsvis fast.

- Tillämpning av nuvarande modell innebär i stort sett att det skapas kortvariga monopolsituationer som sträcker sig över tre – fyra år.

Mattias Lundbäck, forskare på Ratio, redogjorde sedan för sin rapport om konsekvenserna av LOU för möbelindustrin, och han sa sig vara överraskad av hur illa det fungerar och var dessutom oroad över den fortsatta utvecklingen:

- Vi går i en riktning som inte verkar vara så positiv, vi riskerar att förstöra den fina samverkan vi haft mellan offentlig sektor och näringsliv.

Företagsledare från några av Sveriges större möbelproducenter fanns även på plats för att redogöra för hur det fungerar i praktiken.

- Vår affär reduceras ner till produkter, vi vill vara duktiga leverantörer och hjälpa våra kunder till funktionella helhetslösningar, förklarade Per-Arne Andersson, koncernchef Kinnarps.

Efter de inledande beskrivningarna om hur dagens tillämpning fungerar följde en polisk diskussion.

- De här frågorna borde vara centrala i det politiska samtalet, sa Ardalan Shekarabi (s), paneldeltagare, och la till att frågan hittills handlat om välfärdstjänster, det är dags för tillverkande företag med försäljning av produkter att ta debatten.

I övrigt var den politiska panelen överens om att LOU - i synnerhet gällande produkter – behöver reformeras. Det handlar trots allt om en årlig budget på 800 miljarder kronor.

I panelen deltog Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), ledamot i näringsutskottet, samt Per Åsling (c), ledamot i finansutskottet. Dessutom deltog forskaren Mattias Lundbäck, Ratio samt företagsledarna Per-Arne Andersson, Markus Westdahl och Sune Lundqvist, Input Interiör, i diskussionen ledd av moderatorn Lydia Capolicchio.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 67
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 06

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se