Miljonprogramsseminarium; Miljonprogrammet har potential men missa inte att ta in boendeexpertis!

Möjligheter för miljön, för jobb – och framförallt för de som bor i områden som behöver rustas upp. Frågan om vilka möjligheter miljonprogrammens upprustning erbjuder diskuterades i Almedalen på TMF:s seminarium med titeln ”Vem som tar vid när staten som byggde har kapitulerat”...

Carlos Rojas inledde med att ge en initierad inifrån-bild, och underströk samtidigt att det finns ett momentum att göra förändringar nu men att det är oerhört viktigt att ta in den yttersta kompetensen; de boende.

- Problemen med miljonprogrammen är störst utanför miljonprogramsområdena, de boende gillar sina områden. Det handlar till stor del om att ändra attityder.

Makroekonomen Pekka Kääntä, som i en rapport visat hur upprustningen kan finansieras, var också tydlig och menade att det finns en unik ekonomisk möjlighet att ta till vara på:

- Staten ska inte ta på sig rollen som finansiär – utan ta på sig rollen som finansiell motor. Jag tycker att staten ska kliva in, vi kan inte missa möjligheten nyttja den låga räntan.

Arkitekten Jerker Söderlind var inte enig om statens roll, utan framhöll i stället möjligheten med olika ekonomiska incitament kopplat till de boende och framförallt med en småskalig, boendenära lösning:

- Man kan inte lösa problemen med samma metoder som skapade problemet.

Den politiska panelen bestående kommunalpolitikerna Yvonne Ruwaida (MP) Stockholm och Andreas Schönström (S) Malmö, samt riksdagsledamoten i civilutskottet Jessika Vilhemsson (M), fick av moderator Lydia Capolicchio frågan om vad som vilket som ska göras först: Energieffektivisering eller estetisk ombyggnation?

Enigheten var stor om att båda ska göras samtidigt:

- Vi har inte råd att renovera utan att samtidigt energieffektivisera, sa Yvonne Ruwaida (MP), och la till att det finns metoder vi inte använt och som måste utvärderas, ex lågräntelån liknande de tyska.

Andreas Schönström (S) höll med:

- Vi måste göra både och. Dessutom kan vi skapa arbetstillfällen, annars använder vi våra gemensamma resurser på ett slarvigt sätt.

Jessika Vilhemsson (M) var inne på samma linje men kommenterade också att det inte går att dra hela mijonprogrammet över en kam, de skiljer sig åt och flera lösningar behövs. Alla fastighetägare är inte dåliga utan har tvärtom hittat bra modeller och de kan vi istället ta efter.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 73

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se