Yrkesutbildningsseminarium: Det handlar inte om arbetsmarknadspolitik - det är tillväxtpolitik!

Visby 2013-07-04. Referat från TMF:s Almedalsseminarium om Yrkesutbildning; Visst kan vi skapa attraktiva yrkesutbildningar!

Ingegerd Green, Skärteknikcentrum, inledde med att beskriva problemet med kompetensförsörjning som ett intrikat system med många sammanflätande frågor.

- Vi behöver väl utbildade medarbetare till högindustriella uppgifter, behovet är stort. Samtidigt behöver vi arbeta med att kommunicera att vi erbjuder attraktiva möjligheter, vi har tyvärr jättemånga exempel på jättebra skolor som får lägga ner. Allt hänger ihop – det är ett system som kräver full attack framåt!

I en serie anföranden med väl valda inlägg diskuterade sedan en namnkunnig panel vad som krävs för att få fram ändamålsenliga och väl fungerande utbildningar –både för den enskilde och för industrin.

Bland annat redogjorde Per-Arne Andersson, koncernchef Kinnarps, och Ulf Eriksson, kommunalråd i Falköping, för sin samverkansmodell som lett till mycket goda resultat med stort antal sökande, och med hög andel med utbildningen som första handsval. Per-Arne kommenterade också att utbildnings-Sverige har ett ansvar att ge rätt vägledning:

- Vi utbildar väldigt många till arbetslöshet; det är för lätt att komma in, man måste också komma ut och vara attraktiv för arbetsmarknaden eller gå vidare till högre utbildning.

- Vi behöver mer flexibla och anpassningsbara utbildningar, och möjlighet att kunna gå vidare till fortsatta studier.

Närheten till arbetsgivare och vikten av att utbildningarna ska passa till industrin var panelen också överens om, och Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet, underströk behovet av en ”flora” av vägar in till arbetsmarknaden.

Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i samma utskott, slog fast att utgångspunkten för yrkesutbildningarna är att Sverige är och förblir en stor konkurrenskraftig industrination, och att den viktigaste frågan på kort och medellånglång sikt är just kompetensförsörjning.

Baylan utvecklade också tanken om yrkescollege:

- Min ambition är att alla yrkesutbildningar blir yrkescollege, där de regionvis planeras och styrs gemensamt med branscher o kommuner.F

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Smedmark, utbildning och kompetensförsörjning, TMF, 08-762 72 61
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070 - 214 37 72


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se