Träffpunkt TMF – en arena för samtal om den svenska trä- och möbelbranschen

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka kommer TMF att forsätta förra årets grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF.

TMF har sedan 2006 anordnat ett flertal aktiviteter under Almedalsveckan. Förutom seminarier, där man lyft viktiga branschfrågor, har TMF arrangerat mingel och andra möten, deltagit som experter i seminarier och nätverkat. I takt med att hela arrangemanget Almedalsveckan har vuxit och slagit ständiga rekord i antalet deltagare och seminarier, är det viktigt för TMF att satsa på rätt saker. 
Numera är fokus att genomföra något färre egna seminarier och i stället satsa mer på enskilda möten med politiker och andra beslutsfattare.

Träffpunkt TMF genonförs i möbelföretaget G.A.D:s lokaler som ligger på en av Almedalsveckans mest välbesökta gator, under tre förmiddagar under Almedalsveckan,. De planerade rundabordsmötena har olika inriktningar inom frågor som exempelvis byggande, kompetensförsörjning, upphandling och arbetsgivarfrågor inför den kommande avtalsrörelsen. Utöver Träffpunkt TMF kommer TMF också att arrangera flera lunch- och middagsmöten.

- Det handlar om att sammanföra intressanta personer, bygga nätverk och på det sättet driva viktiga branschfrågor på plats, men alltid tänka framåt och långsiktigt och ha en plan för vad som ska hända efter sommaren, säger Anne Rådestad, kommunikationschef på TMF.

TMF kommer även ha ett större seminarium tillsammans med några andra branschorganisationer om integration samt det traditionsenliga byggminglet, som TMF och Sveriges Byggindustrier sedan länge anordnat under Almedalsveckans första kväll, kommer att genomföras även i år.

TMF:s vd David Johnsson tycker att Almedalen är en viktig och självklar mötesplats för TMF att delta i för att bygga och fördjupa näringspolitiska kontakter och se till att viktiga frågor för trä- och möbelindustrin finns på den politiska agendan.

- Det är också en möjlighet att på ett enkelt och avslappnat sätt träffa beslutsfattare och makthavare som annars kan vara svåra att träffa. Vi har haft många konstruktiva dialoger i Almedalen som vi sedan har fortsatt och som haft stor betydelse för oss i vårt påverkansarbete, säger David Johnsson.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se