TMF:s medlemsförsäkringar

TMF har ett avtal med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners när det gäller försäkringar för dig som medlem. Genom detta avtal har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar både för dig som person och för din verksamhet.

Fördelen med en central upphandling är att du som medlem får ta del av våra upphandlade rabatter och mycket förmånliga villkor som dessutom är särskilt anpassade för dina behov.

Fördelen med en central upphandling är att du som medlem får ta del av upphandlade rabatter och förmånliga villkor som dessutom är särskilt anpassade för dina behov.

Söderberg & Partners erbjuder TMFs medlemmar följande förmåner;

• 20 % rabatt på sitt arvode
• Fri skaderådgivning för alla medlemmar (3 timmar)
• Gratis försäkringsrådgivning (second opinion) med utvärdering av ert befintliga försäkringsskydd.
• Transparent ersättningsmodell

Söderberg & Partners har en lång erfarenhet av att arbeta med TMF och vår industri och genom att ha följt branschen i många år har de skaffat sig den kunskap som behövs för att skapa anpassade lösningar.
Internationellt - Om du har verksamhet utanför Sverige eller behöver hjälp i försäkringsrelaterade frågor i något annat land kan också Söderberg & Partners hjälpa till via sin globala samarbetspartner Assurex; assurex.com.

Söderberg & Partners
Söderberg & Partners är Sveriges största förmedlare av försäkringar med 70 kontor över hela Sverige. 
Läs mer på soderbergpartners.se.


Kontakt
Vill du kontakta TMF Medlemsförsäkringar kan du ringa på 036-580 15 80 alt. mejla din fråga till gruppforsakring@soderbergpartners.se.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se