Kollektiv ansvarsförsäkring

Söderberg & Partners har tagit fram denna heltäckande kollektiva ansvarsförsäkring. Försäkringen omfattar allmänt ansvar samt produktansvar och den gäller i hela världen. Premien och villkoren är väldigt konkurrenskraftiga framför allt för er som har någon form av export.

Omfattning
Försäkringens grundomfattning:

• Allmän ansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp SEK 50 miljoner
• Produktansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp SEK 50 miljoner
• Ingrediens och komponentskador ingår
• Geografisk omfattning, världen
• Självrisk, SEK 25 000
• Självrisk USA/Kanada, SEK 100 000

För mer information
Kontakta Söderberg & Partners för mer information om denna förmånliga försäkring samt för en offert.
Kontakt: Mikael Henningsson
E-post: mikael.henningsson@soderbergpartners.se
Mobil: +46 70 818 48 87
Webbplats: soderbergpartners.se

TMF:s kontakt
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF,
E-post: cecilia.ask.engstrom@tmf.se
Tel: 08-762 72 06


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se