Personförsäkringar

Du som medlem har möjligheten att genom ditt medlemskap teckna förmånliga försäkringar, både för dig själv, din familj och för din personal.  Som företagare saknar du en stor del av det allmänna försäkringsskyddet och måste därför skapa din trygghet på egen hand.

Några av de försäkringar du som företagare bör ha koll på är följande:

Olycksfallsförsäkring
Råkar du som företagare ut för en plötslig oförutsedd händelse kan detta få kostsamma påföljder för dig och ditt företag. Under arbetstid bör du som företagare omfattas av en TFA-försäkring, trygghetsförsäkring på arbete. Denna försäkring täcker även till och från arbetet. Du som har anställda omfattas redan av detta skydd.
På fritiden har du i grund och botten ingen försäkring utan behöver komplettera med en olycksfallsförsäkring på fritiden.

Sjukförsäkring
Blir du sjukskriven som egenföretagare har du inget skydd annat än från försäkringskassan. Den ersättning du erhåller är maximalt 21 190kr/månasd (78,5 % av 27,683) samt ca.17 000 kr/månad vid långtidssjukskrivning.
Tecknar du en sjukförsäkring som företagare kompletterar den utbetalningen du får från försäkringskassan upp till din ordinarie lön. Tänk på att denna löpande behöver uppdateras och anpassas efter ditt behov.

Livförsäkring
Ett bra ekonomiskt skydd för din familj i händelse av dödsfall, fungerar även som kompanjonsskydd vid samägd verksamhet. Kontakta oss för diskussion och rådgivning kring hur ditt skydd bör se ut.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se