Prenumeration - Byggindex

Via ett avtal med Sveriges Byggindustrier erbjuds TMF:s medlemsföretag att prenumerera på tidningen Byggindex till ett rabatterat pris av 675 kr/år.

I Byggindex publiceras varje månad en konjunkturöversikt, Entreprenadindex E84, Faktorprisindex och andra indextal för kostnadsutvecklingen.
Byggindex publiceras av Sveriges Byggindustrier och Statistiska centralbyrån, SCB.

Om du är intresserad - gå vidare till följande webbsida på Titeldata; http://byggindex.prenservice.se/

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se