Strategisk affärsutveckling/styrelsearbete eller exportetablering

Inom TMF:s medlemsföretag finns varierande behov av stöd i t.ex. affärsutveckling, effektivt styrelsearbete eller frågeställningar inför satsningar på export.

Några aktiva och tidigare aktiva företagsledare inom TMF-företag erbjuder sig att på konsultbasis vara behjälpliga i dessa eller andra frågor av managementkaraktär.
De medlemmar som är intresserade ombedes kontakta TMF så att vi kan förmedla kontakten vidare till aktuell konsult.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se