TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Varför bli medlem?

Att vara medlem i TMF ger många fördelar - och industrins intressen kan framföras med större tyngd om det är många som står bakom. Expertkompetensen för industrins viktiga frågor koncentreras och förstärks, både när det gäller branschfrågor och arbetsgivarefrågor. Fler medlemmar ger bredare kontaktnät och ökad kostnadseffektivitet.

Som medlem får man service i både arbetsgivarefrågor och i branschfrågor. Som arbetsgivareorganisation är vår främsta uppgiften är att teckna kollektivavtal med fackliga parter. Vi hjälper också till med allt från information om lagar och avtal till frågor om lönesättning, semester, arbetsmiljö och sjuklöner.

Inom branschdelen hjälper vi till med branschgemensamma frågor, exempelvis gemensamma mässarrangemang, statistik, miljöledning, kvalitetsledning, försäkringar, juridisk rådgivning, olika rabattavtal samt forskning och utveckling. 

Ifall du redan har bestämt dig för att bli medlem så kan du själv ladda ner blanketten och skicka in den till oss. Vi behöver även registreringsbevis från Bolagsverket (eller Skatteverket för Enskilda Firmor) samt senaste årsredovisning.

Har du frågor?


Kontakta:
Medlemsservice
Telefon: 08-762 72 47
E-post: medlemsregistret@tmf.se

 

Inträdesansökan:

Inträdesansökan (.PDF 76 kB)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se