TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Medlemsservice

Detta är vad TMF kan göra för dig:

Kollektivavtal

Kollektivavtalen är skräddarsydda för trä- och möbelindustrin.  

Förhandlingar

Våra förhandlingsexperter företräder dig i alla typer av arbetsrättsliga tvister. Genom vår rikstäckande organisation finns det alltid en expert nära dig.

Rådgivning

Vår personal ger dig rådgivning per telefon eller på plats. Ingen fråga är för liten eller för stor!

Arbetsmiljö

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är omfattande. Vi erbjuder rådgivning och utbildning kring arbetsmiljöfrågor. 

Processer arbetsrätt

Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt i såväl allmän domstol som Arbetsdomstolen.

Utbildning

Vi har rikstäckande kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. 

Lönebildningsfrågor

Vi bistår med hjälp i frågor rörande lönebildning och lönesättning.

Påverkan i näringspolitiska frågor

Genom egen verksamhet och genom Svenskt Näringsliv arbetar TMF aktivt med opinionsbildning och näringspolitik.

Standardiseringar

Vi hjälper dig med frågor som gäller standardiseringar och märkning inom Sverige och EU. 

Medlemsförmåner

Som medlem i TMF får du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, ramavtal med advokatbyråer ger dig tillgång till juridisk rådgivning, volymrabatt på bensin etc.

Information

Genom information på vår hemsida, nyhetsbrev, tidningen Trä- och möbelforum och våra medlemscirkulär håller vi dig ajour med nyheter som gäller branschen, samt förändringar i lagar och regler för dig som företagare.

Statistik, marknadsanalyser, prognoser

TMF följer utvecklingen på marknaden och kan alltid bistå med aktuell marknadsinformation.

Marknadsföring inom och utom Sverige

TMF förhandlar och sluter avtal med mässarrangörer för att ge medlemmarna förmånliga villkor, samt deltar på flera svenska och internationella mässor för att representera industrin och våra olika branscher.  

Internationell samverkan, Cei Bois, UEA, Femib, NTL, RTT

TMF är även medlem i och samverkar med olika internationella organisationer.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se