Medarbetare

För att se personens kontaktuppgifter - klicka på namnet. 
 

Vd

David Johnsson

Vd-assistent

Helène Backvik Svensson

Kommunikation

Anne Rådestad, kommunikationschef
Cecilia Uhler, redaktör

Medlemsadministration

Ingela Hult, medlemsadministratör
 

Arbetsgivarservice
 

Eva Glückman, förhandlingschef

Carina Gisler, assistent arbetsgivarservice

Bengt Johansson, chefsjurist

Katia Storm, förhandlare/arbetsrättsjurist
Anna Freij, förhandlare/arbetsrättsjurist
Daniel Peterson, förhandlare
Christina Villa, förhandlare

Susanne Glas, företagsrådgivare/regionansvarig (Umeå)
Stefan Jernberg, företagsrådgivare/regionansvarig (Falun)
Anna-Lena Johansson, företagsrådgivare/regionansvarig (Jönköping + Västra Götaland)
Ambjörn Wahlberg, företagsrådgivare/regionansvarig; jur.kand. (Malmö)
Thomas Wall, företagsrådgivare/regionansvarig (Växjö)

Arbetsmiljö

Rickard Lindberg - rådgivare, arbetsmiljö och hälsa

Utbildning

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig
 

Branschutveckling
 

Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling

Jenny Andersson, projektledare branschutveckling - kök & bad, specialinredningar samt träkomponenter
Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling - trähus
Martina Hallgren, projektledare branschutveckling - dörrar, fönster, trappor samt trägolv
Linda Löf, projektledare branschutveckling - möbler
Inger Thunvik, assistent branschutveckling

Marknadsdata/statistik

Yvonne Identeg, ansvarig marknadsdata/statistik

Miljö/Hållbarhet

Robin Ljungar - miljö- och hållbarhetschef, ansvarig för Möbelfakta

Teknik och standardisering

Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling, adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande (Lunds universitet)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se