TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Organisation

TMF:s verksamhet utgörs till stor del av branschrelaterade frågor inom ett antal produktgrupper. Arbetsgivarfrågor och utbildningsfrågor är gemensamma för verksamhetsområdena.

Kansliet finns i Stockholm och utöver det har vi representation i hela landet genom flera regionkontor. 

Arbetet i de olika verksamhetsområdena drivs från kansliet i Stockholm, och bedrivs genom aktiviteter i grupper och kommittéer med såväl representanter från medlemsföretagen som kanslianställd personal.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se