TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Samverkan

TMF är en av 48 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) samt Grafiska Företagen äger TMF serviceaktiebolaget Arbio AB.

TMF och Arbio AB


Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

* TMF (Trä- och Möbelföretagen) är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om TMF-företagens betydelse för trä- och möbelindustrin. FöreningenTMF tecknar kollektivavtal.

* Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Arbio ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Läs om de andra medlemsorganisationerna:

SNL - svensktnaringsliv.se

Skogsindustrierna - skogsindustrierna.se
Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, SLA - sla-arbetsgivarna.org
Grafiska Företagen - grafiska.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se