TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

TMF:s stadgar

Nedan finns aktuella, nedladdningsbara stadgar för organisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). De uppdaterades senaste den 25 mars 2014, i samband med TMF:s årsmöte.

TMF:s stadgar (bläddringsbar PDF)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se