TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Om TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. TMF företräder cirka 700 medlemsföretag som sammanlagt sysselsätter cirka 30 000 anställda.TMF:s verksamhetsidé

TMF:s verksamhetsidé
Med fokus på medlemsnytta ska TMF ständigt arbeta för att främja företagandet och konkurrenskraften inom svensk trä- och möbelindustri. TMF ska vara en självklar företrädare för den svenska trä- och möbelindustrin i alla företagarfrågor.

TMF:s vision
Vår vision är att trä- och möbelindustrin är en välkänd och attraktiv industri bestående av branscher med innovativa och lönsamma företag, som lockar kvalificerad arbetskraft och gör nya investeringar. Den svenska trä- och möbelindustrin ska vara världsledande.

 

 


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se