"Bygg bostäder i stället för osynliga murar"

I ett rent boendeperspektiv är bostadspolitiken extremt angelägen nu och framöver, då bostadsbristen är historiskt sett större än någonsin. Detta hänger intimt ihop med de sociala klyftorna, som ökar i takt med bostadsbristen samtidigt som förhållandet mellan tillgång och efterfrågan av bostäder har blivit ännu skevare.

Att för ungdomar och förstaköpare komma in på bostadsmarknaden är väldigt tufft. Å ena sidan har vi ett gigantiskt bostadsbehov men samtidigt trissar man upp marknaden med allehanda finansiella hinder som bolånetak och amorteringskrav. Det senaste på tapeten är just förslag om amorteringskrav, som visserligen nu är något strandat men som troligtvis kommer bli realitet, precis som bolånetaket blev. Bolånetaket infördes för att man ville bromsa bolånebubblan. Vi kan bara bekräfta att det har man kapitalt misslyckats med! Bostadspriserna i framför allt Stockholm har aldrig varit högre eller stigit snabbare. Kravet på amorteringar skulle lamslå bostadsmarknaden på samma sätt. Sedan den ekonomiska dippen 2008 har bostadsmarknaden försiktigt börjat söka sig upp igen. Skulle man gå in med amortering tar man död på marknaden igen! Det talas även om ett bortskaffande eller reducering av ränteavdragen – detta skulle förstås också vara förödande för bostadsproduktionen och köpkraften för bostadsköpare.

Bostadspolitiken är en komplex fråga som berör hela samhället och alla samhällsgrupper. Vi står inför en stor utmaning både när de gäller de sociala klyftorna och nybyggnation av bostäder. Läs gästkrönika på Svenskt Näringslivs webbplats av Per-Erik Bonander, vd på VårgårdaHus AB.

För att inte skjuta sparvar med kanoner krävs det att man differentierar olika marknader – att i så fall göra undantag för nybyggnation. Då kan vi se till att det byggs bostäder utan att folk är rädda för att flytta på sig på grund av amorteringskrav. Kommunerna behöver jobba med att sammanställa detaljplaner för nya tomtområden, tyvärr ligger man djupt efter här, trots att det är känt sedan länge att urbaniseringen blir bara mer och mer extrem. Ta till exempel Mälardalen – dit flyttar ca 38 000 personer om året, det innebär två fullastade bussar per dag året om! Det är glasklart att nya bostäder behövs där folk vill bo och arbeta.

Nybyggnation av bostäder är dessutom i allra högsta grad en viktig miljöfråga. Nya hus drar mindre än hälften av den energi som befintliga hus behöver. Med tanke på att den totala energiförbrukningen i Sverige, så utgör bostadsuppvärmning 35 % av den totala förbrukningen. Förutom detta minskas förstås CO2-utsläppen radikalt.

Det ligger en djup problematik att förorterna blir ännu mer segregerade och att nysvenskar får allt svårare att flytta in till stan. Detta gäller inte bara storstäderna men också mindre orter, även om problemet är mer uttalat i Malmö, Stockholm och Göteborg. Ta Stockholm som exempel där invånarna innanför tullarna har blivit en allt mer homogen grupp med vita och välbeställda – som knappt syns utanför tullarna. Det cementerar ännu mer de klyftor och skillnader som redan finns. En osynlig mur byggs upp som i allra högsta grad hänger ihop med bostadspolitiken!

Bostadspolitiken är ett stort, sammanhängande problem där det krävs ett helhetsperspektiv för att komma närmare en lösning. Svaret är inte att införa fler finansiella hinder som dödar marknaden och ökar klyftorna, utan att bygga nya bostäder som blir tillgängliga för alla och därmed ökar integrationen.

Per-Erik Bonander, vd på VårgårdaHus AB


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se