"Kritiskt för många av träindustrins yrkesutbildningar"

TMF är oroliga över situationen när det gäller landets yrkesutbildningar för träindustrin. Endast en mindre andel kommer att få starta, och många är akut hotade av nedläggning. Huvuddelen av Sverige riskerar därmed att stå helt utan träutbildning. Man vänder sig nu till branschens företagare för stöd i att säkra framtidens rekryteringsbehov. 

"Landets gymnasieskolor börjar sammanställa ansökningarna inför höstens gymnasiestart och vi kan konstatera att läget är allvarligt för en stor del av landets yrkesutbildningar för träindustrin. Utbildningarna lockar inte elever. Endast en mindre andel kommer att få starta, och många är akut hotade av nedläggning. Huvuddelen av Sverige riskerar därmed att stå helt utan träutbildning.

Nedlagda gymnasieutbildningar och avvecklade utbildningsverkstäder hotar även vuxenutbildningen. Kommunal yrkesutbildning för vuxna kräver lärare och lokaler. Arbetsmarknadsutbildningarna är sedan länge inriktade mot de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Endast en mindre andel av de som går en arbetsmarknadsutbildning når idag anställningsbarhet. Konsekvensen av detta är att vi riskerar att stå helt utan yrkesutbildning och därmed möjlighet att rekrytera utbildad arbetskraft i stora delar av landet.

Svårigheten att rekrytera elever har naturligtvis flera orsaker. Många unga känner inte till vår industri, förändringar i utbildningssystemet får färre att våga söka yrkesutbildningar, och inte minst - alltför många utbildningar har inte levt upp till en kvalitet som motsvarar vare sig företagens eller elevernas förväntningar. Det har sannolikt också skett förändringar i hur unga ser på sin egen framtid. De flesta vill ha möjligheter att läsa vidare. Kunskapen om arbetsmarknaden och arbetsmarknadens krav minskar. Unga väljer därför i allt större utsträckning breda studieförberedande utbildingar.

Från TMF:s håll är vi väldigt oroade över situationen som på sikt är ett stort hot mot stora delar av branschen. Vi bearbetar politiker och myndigheter för att förbättra utbildningssystemet. Vi har även tecknat avtal om Yrkesintroduktion för att underlätta rekryteringen av unga.

Den faktor som är viktigast för att skapa attraktiva utbildningar är att du som företagare engagerar dig i utbildingen och ställer krav på skolledning och politiker. Därför engagerar vi oss i Teknikcollege, som vi betraktar som det bästa sättet att stärka utbildningskvalitet och företagsinflytande. Många medlemsföretag är redan engagerade i Teknikcollege, men det finns plats för fler.

Vi bör därför alla fundera på hur framtidens utbildningar bör se ut. Var skall vi hitta framtidens arbetskraft? Ett steg i den riktningen är att flytta vissa kvalificerade yrkesutbildningar till Teknikprogrammet, en utbildning som har såväl tekniskt intresserade som motiverade elever. Detta har föreslagits av regeringen och utreds just nu. Genom samverkan med andra delar i näringslivet kan vi titta på om vi har gemensamma behov och kan skapa breda utbildningar som lockar fler elever. Lösningarna bör utgå från de förutsättningar som gäller där du finns. Självklart vill vi stödja dig i att säkerställa framtidens rekryteringsbehov.

Hör gärna av dig till TMF och Henrik Smedmark för att diskutera en av branschens viktigaste frågor vidare!"

David Johnsson, vd TMF
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se