Avslag för flera utbildningar; bristande satsningar på Yrkeshögskolan hotar trä- och möbelindustrins utveckling

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, är djupt oroad över den utveckling han ser för Yrkeshögskolan. "Saknas utbildningar kommer konkurrenskraften att hotas. Genom det nära samarbetet med företagen är Yrkeshögskolan ofta den mest önskade utbildningsbakgrunden när våra företag rekryterar. Att så få utbildningar kan beviljas är ett stort samhällsekonomiskt slöseri."

Den 15 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan resultatet för årets ansökningar. 377 utbildningar av 1 186 beviljades. Myndighetens egen bedömning är att minst lika många håller en god klass och skulle kunna godkännas om medel fanns. För utbildningar där företag inom trä- och möbelindustrin är engagerade ser vi i dagsläget att endast två har beviljats. Våra medlemsföretag har engagerat sig i ytterligare ett antal utbildingar som har fått avslag.

Det är djupt oroande. Vår industri står inför stora rekryteringsbehov av framför allt kvalificerad teknisk personal. Saknas utbildningar kommer konkurrenskraften att hotas. Genom det nära samarbetet med företagen är Yrkeshögskolan ofta den mest önskade utbildningsbakgrunden när våra företag rekryterar. Att så få utbildningar kan beviljas är ett stort samhällsekonomiskt slöseri.

Yrkeshögskolan har varit en uppskattad utbildningsform sedan den infördes 2010. Få andra utbildningsformer når samma framgångar. Genom ett nära samarbete med arbetslivet säkerställs både kvalitet och relevans som allt för ofta lyser med sin frånvaro i svenstk utbildningsväsende. Om Riksdag och Regering menar allvar med att sätta jobben främst måste Yrkeshögskolan prioriteras högre än i dag. Staten satsar över 50 miljarder på utbildning och forskning av dessa går ca 1.5 miljarder till YH.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se