Eva Glückman: "Gemensamt ansvar"

TMF:s förhandlngschef Eva Glückman om förberedelserna och ambitionerna inför Avtal 2016.

Eva Glückman OB 2100110"Vi närmar oss slutet av 2015 och temperaturen stiger inför den stundande avtalsrörelsen. Nästa år kommer cirka 500 kollektivavtal som berör nästan tre miljoner arbetstagare att omförhandlas på svensk arbetsmarknad.

Förberedelserna inför avtalsförhandlingarna är i full gång. I början av november presenterade facken inom Industrin sina krav, bland annat löneökningar på 2,8 procent.

Dessa avtalskrav kommenterade vi på arbetsgivarsidan på en presskonferens den 3 november där vi framförde att löneökningar om 2,8 procent är för höga. Sämre möjligheter för unga och nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden samt fler jobb som flyttas från Sverige till andra länder är några av riskerna som vi ser med detta märke.

Ett ytterligare led i förberedelserna inför förhandlingarna var en webbsändning som ägde rum den 11 november och som var exklusiv för medlemsföretagen. Om ni inte har sett den så gör det (länk i rutan här intill). Vid webbsändningen gavs en bra bakgrundsbeskrivning till det ekonomiska läget i Sverige och världen. Därefter kommenterade både TMF:s vd David Johnsson och jag hur vi ser på läget inför avtalsförhandlingarna.

Denna gång är det ännu viktigare att parterna tar hänsyn till företagens konkurrenskraft. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att det blir löneökningar som våra medlemsföretag kan leva med. Vi är ett litet land som är beroende av exportindustrin. Blir arbetskraftskostnaderna för höga i Sverige riskerar vi att tappa vår export. Det kan få till följd att verksamheter läggs ner och vi förlorar arbetstillfällen.

Under hösten har vi haft avtalskonferenser där alla medlemsföretag har haft möjlighet att komma med synpunkter och önskemål inför avtalsrörelsen. Vi har även skickat ut en enkät och haft en särskild mejladress där man har kunnat komma in med kommentarer. Vad vi kan konstatera är det två frågor som sticker ut. Dels nivån på löneökningarna: dessa får inte vara för höga. Dels krav på större flexibilitet avseende arbetstidsreglerna: företagen måste lättare kunna möta kunders krav på leverans.

Den 21 december byter vi avtalsyrkanden med våra motparter och den 31 mars måste det finnas ett färdigt avtal. Då ska vi förhoppningsvis ha fått gehör för våra prioriterade frågor i avtalsrörelsen."

Eva Glückman, förhandlingschef, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se