"Digitalisering ger en helt ny affärslogik"

Digitalisering är begreppet som på ett eller annat sätt kommer att omvandla alla branscher och påverka varje företag. Klart är att det bara börjat. Läs TMF:s vd David Johnssons krönika i Trä & Möbelforum nr 4 2016.

Överallt talas det digitalisering. Ibland känns det som om knappt en tidning eller ett nyhetsinslag på TV eller radio handlar om annat. Under sommarens politikervecka i Almedalen kunde man varje timme och varje dag ta del av mer eller mindre välgrundade tankar, idéer eller ibland rena inbillningar kring digitalisering, digitaliseringens vedermödor, faror och möjligheter. Ofta i en kombination av framtidsoptimism och undergångsstämning. Det finns till och med en statlig digitaliseringskommission med uppdrag att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås.

Exakt vad digitalisering är och vad det innebär är givetvis en grannlaga uppgift att reda ut. Det finns sannolikt lika många definitioner som det finns användare av uttrycket. Många är oroliga såsom brukligt är vid verkliga eller inbillade förändringar.

Ni minns kanske paniken vid millennieskiftet? Skulle världen gå under eftersom datorerna så inte ansågs klara övergången från 1900- till 2000-tal. Alla maskiner som innehåll datoriserade komponenter skulle plötsligt upphöra att fungera. Jag var vid den tidpunkten själv anställd på en arbetsplats som investerade avsevärda pengar till konsulter som lovade att Y2K-säkra verksamheten, som det hette. Oklart om det gjorde någon skillnad. Hur helst kommer saker, som alltid, att förändras.

Tidigare handlade digitalisering mest om att omvandla saker till digital form genom att exempelvis scanna in böcker och text. Numera handlar det mer om en okad användning av internet och datorer. Det må handla om digitalisering av distribution, media eller renat av ”internet of things” det vill säga exempelvis produkter, maskiner och byggnaders möjlighet att kommunicera med varandra.

Digitalisering är begreppet som på ett eller annat sätt kommer att omvandla alla branscher och påverka varje företag. Klart är att det bara börjat. Titta exempelvis på förändringarna i taxinäringen eller i hotell- och musikbranscherna. Vilken statlig kommission hade kunnat utreda fram det?

Klart är också att digitaliseringen kommer att förändra mången traditionell affärslogik och många traditionella mönster på ett sätt som är omöjligt att förutspå. Lika klart är dock också att människan även fortsättningsvis kommer att behöva fysiska produkter tillverkade i traditionell industri. Möjligen överdrev den förre finansministern Anders Borg en smula när han myntade begreppet ”digitalisera eller dö”. Sant är dock att vinnarna, som vid alla paradigmskiften, kommer bli de som först förstår och förmår utnyttja de nya möjligheterna.

David Johnsson, vd, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se