"Välkommen men otillräcklig satsning på Yrkeshögskolan"

I mitten av augusti aviserade regeringen en satsning på Yrkeshögskolan. TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark är positiv till ambitionen och viljeinriktningen men tycker ändå att satsningen är otillräcklig.
Läs hans debattinlägg.

"Regeringen har aviserat en satsning på Yrkeshögskolan. Under fyra år ska antalet yrkeshögskoleplatser öka med drygt 20 procent där utbyggnaden sker i två etapper; 2 500 nya utbildningsplatser 2015 samt ytterligare 3 500 platser 2017. Det innebär att Yrkeshögskolan kommer att ha totalt 30 000 utbildningsplatser år 2019. De nya platserna är permanenta. Utbildningar ska även få upp till fem antagningsomgångar jämfört med högst två stycken idag.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) välkomnar satsningarna. De ligger i linje med vad vi och våra medlemsföretag krävt. En utbyggd Yrkeshögskola underlättar för våra medlemsföretag att hitta kompetenta medarbetare och ger även fler möjlighet att få kvalificerade jobb. Fler antagningsomgångar underlättar även samverkan mellan företagen och utbildarna samt möjliggör investeringar som idag är svåra att få till.

Samtidigt finns en oro för att Yrkeshögskolan, trots denna satsning, inte räcker till. Även efter den aviserade utbyggnaden förblir volymerna små och Yrkeshögskolan är fortfarande en marginell del av den eftergymnasiala utbildningen. Så sent som under valrörelsen ansåg Socialdemokraterna att behoven inom Yrkeshögskolan var större än de nu föreslagna och undersökningar, såsom Svenskt Näringslivs rekryteringsundersökning, visar att Yrkeshögskolan är lika viktig för företagens kompetensförsörjning som universitets- och högskoleutbildningar. Många viktiga utbildningar riskerar också fortfarande att få avslag. För våra medlemsföretag innebär detta en osäkerhet som påverkar deras konkurrenskraft. Vi önskar därför ytterligare förstärkningar framöver.

Yrkeshögskoleutbildningar ställer ofta tydliga krav på yrkeskompetens utöver slutfört gymnasium och många stängs därför ute från Yrkeshögskolan då de saknar den kompetensen. Att komplettera sin behörighet till yrkeshögskoleutbildning bör – förutom utökning av antalet YH-platser - vara lika självklart som att kunna komplettera behörigheten för högskolestudier. Så ser det inte ut idag. Detta gör att utbildningar som är efterfrågade av arbetsmarknaden och studerande ändå har svårt att fylla sina platser.  Vi hoppas därför att regeringen återkommer med förslag på hur fler kan bli behöriga för studier inom Yrkeshögskolan."

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF

Dela: Share Share

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se