”Givande diskussioner med Finansinspektionen”

TMF:s Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, skriver om det möte som TMF Trähus hade med FI:s Martin Andersson; dagen efter beskedet om nya, tuffare amorteringsförslag.

”Den 12 november träffade TMF generaldirektören för Finansinspektionen (FI), Martin Andersson. Anledningen till mötet var att närmare presentera de för TMF:s Trähus viktiga frågor som ofta enbart går genom debattsidor eller skrivna brev. Vid mötet diskuterades amorteringskrav, bolånetak och möjligheterna att justera dessa för att stimulera nyproduktionen i samhället i stort, men också varför FI ser så allvarligt på bostadskreditgivningen. Ingen bank har förlorat pengar på bostadskrediter i Sverige i modern tid och belåningsgraden relativt låg i förhållande till marknadsvärdet.

Enligt Martin Andersson är anledningen till amorteringsförslaget inte bankernas kreditgivning. Amorteringskrav har sin grund i flera internationella fallstudier som visat att hushåll, med hög belåning sett till inkomster, är benägna att sluta konsumera vid tider av oro i övriga världen. När en stor belånad massa slutar konsumera drabbar detta ett lands ekonomi hårdare än vad en långsiktig amortering gör, även om den också påverkar konsumtionen i landet i viss utsträckning.”

Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se