24 juni 2016 - Vd-krönika

TMF:s vd David Johnsson kommenterar resultatet av folkomröstningen i Storbritannien.

Det som hänt är en stor utmaning för hela EU. Vi kommer nu att få en process där Storbritannien ska träda ut ur EU och skapa en annan relation till EU. Om detta blir ett EES-avtal, som Norge, eller något annat avtal vet vi inte idag.

För Sverige är det negativt att inte längre tillhöra samma union som Storbritannien. Länderna har stor handel och stort utbyte på andra områden. Dessutom har Storbritannien ofta varit en allierad till Sverige i EU-samarbetet.

Processen för Storbritanniens utträde kan väcka frågor och skapa rörelser i andra länder och regioner. På kort sikt behöver detta inte påverka Sverige, men på längre sikt kommer självklart även svensk lagstiftning och Sveriges möjligheter påverkas.

Idag råder alltså en stor osäkerhet och det är därför svårt att bedöma vad Brexit innebär för vår bransch. För exportindustrin lär det innebära osäkerheter som sannolikt påverkar handeln negativt, i vart fall under en övergångsperiod, och därför kommer att påverka industrins konkurrenskraft. Detta måste vi bära med oss när vi nu inleder nya avtalsförhandlingar".

David Johnsson, vd. TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se