"Många rätt, men obligatorisk skola är inte lösningen"

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, tycker till om Socialdemokraternas förslag - från den 28 januari - om hur man vill utveckla gymnasieskolan.

"Socialdemokraterna presenterade den 28 januari ett antal förslag för hur man vill utveckla gymnasieskolan. Vi välkomnar att även gymnasiefrågorna nu lyfts i den allmänna debatten. Gymnasieskolan är viktig för trä- och möbelindustrins kompetensförsörjning. Utbildningsdebatten, och därmed de politiska ambitionerna, har alltför länge endast omfattat delar av utbildningssystemet. Sveriges företag och unga är beroende av att alla delar i utbildningssystemet fungerar.

Vi delar Socialdemokraternas uppfattning om att avhoppen från gymnasieskolan utgör ett problem. Gymnasieskolan är en mycket viktig länk mellan barndomen och vuxenvärlden. Vi är också oroade över att gymnasiets yrkesutbildningar lockar allt färre elever.

Flera av förslagen ligger i linje med vad TMF har förespråkat och vi välkomnar att Socialdemokraterna vill utveckla dagens gymnasieskola och inte reformera i grunden. Vi är också positiva till att Teknikcollege lyfts fram som ett föredöme. Teknikcollege omfattar idag 14 000 elever på nästan 150 skolor. Över 2 000 företag är engagerade. Ett ökat reellt inflytande från arbetslivet är avgörande för att skapa en skola som uppfattas som relevant av både elever och arbetsgivare. Samtidigt vänder vi oss emot att förslagen inte uppfattar arbetslivets medverkan som nödvändigt för elever på de högskoleförberedande utbildningarna som till exempel Teknikprogrammet. De elever som går ett högskoleförberedande program kommer i de flesta fall att komma ut i arbetslivet förr eller senare. Kunskaper om arbetslivets krav och möjligheter är lika viktiga för elever på dessa utbildningar.
Vi är mer tveksamma till en obligatorisk gymnasieskola. Nästan alla unga börjar gymnasiet. Avhopp har naturligtvis många orsaker men en viktig faktor är brist på kvalitet och relevans i allt för många utbildningar. Att försöka lösa detta med tvång och kvantitativa mål uppfattar vi som fel väg. Det är viktigare att arbeta med en ökad tydlighet och ett närmare samarbete med det omgivande samhället.

Redan idag kan alla elever läsa in grundläggande högskolebehörighet. Tyvärr har den debatt som förts sedan gymnasiereformen sannolikt skapat en större osäkerhet hos såväl elever som föräldrar och skolor. Samtidigt berörs inte den fråga som såväl företag som elever uppfattar som den största bristen i svensk gymnasieskola – de korta undervisningsdagarna. Svenska gymnasieelever har bara rätt till fyra timmars undervisningstid per dag. En stor del av lärandet sker på egen hand. Detta leder till stress för ambitiösa elever och till att många elever uppfattar gymnasiet som svårt eller inte så viktigt. Våra företag tvingas ta ett ansvar för vuxenblivandet som skolan rimligtvis borde ta. Med sex till åtta timmars pedagogiskt planerad skoltid per dag förbereds alla elever för vuxenlivet med tillräckliga kunskaper för såväl arbetslivet som vidare studier."

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se