"Träindustrin kring Umeå kommer även i framtiden behöva kunniga medarbetare"

Såväl TMF som medlemsföretag är djupt oroade över hotade träindustri-utbildning i Västerbotten. Den 2 april skrev ett antal TMF-representanter samt företagare följande debattinlägg till lokal media.

"Det har kommit till vår kännedom att Träutbildningen i Umeå inte planerar att ha något intag i höst. Orsaken är för få sökande elever. I den information vi fått innebär detta att utbildningen avvecklas då de elever som går där idag avslutar sin utbildning.

Vi som bedriver trärelaterad industri kring Umeå är djupt oroade över denna utveckling då vi har, och fortsatt kommer att ha, ett behov av utbildad arbetskraft. Om skolverkstad och lärarresurser försvinner utgör detta ett hot mot vår framtida verksamhet.

De industriella utbildningarnas framtida utformning utreds just nu inom Utbildningsdepartementet. Bakgrunden är att behovet av kompetens inom träindustrin och annan industri är stort. Utredningen ska föreslå hur framtidens utbildningar ska motsvara både företagens krav och elevernas önskemål. Klart är att yrkeskompetens även i fortsättningen kommer att vara lika viktigt som idag. En förutsättning för detta är att det finns utrustning och kunniga lärare.

Det är därför angeläget att möjligheten att utbilda kvalificerad arbetskraft finns kvar i Umeå. Vi önskar att kommunen nu satsar på vuxenutbildning för att säkerställa vårt behov av arbetskraft och för att kunna behålla utbildningskapaciteten. På sikt vill vi ha en ungdomsutbildning som tillsammans med en vuxenutbildning både kan locka elever och säkerställa vårt behov av duktiga medarbetare."

För träindustrin i södra Västerbotten;
Gunnar Holmgren, GH Snickerier AB
Kenneth Fredriksson, Södra Interiör AB
Sverker Bäckström, SSC Öhns Snickeri AB 
Ulf Söderlund, Sävar Snickerifabrik AB
Staffan Wennberg, Dorria Vännäs AB
Hasse Sehlin, TMF Umeå
Susanne Glas TMF Umeå
David Johnsson, vd TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se