Nytänk som gett uppmärksamhet

TMF tänkte nytt under årets Almedalsvecka  och satsade på en mötesplats där vi hade informella samtal med beslutsfattare i våra viktiga frågor.
Läs om TMF:s vd David Johnssons intryck från den unika politiska arenan.

Under årets politikervecka i Almedalen arrangerades inte mindre än 3 500 seminarier. Detta innebär ett genomsnitt på cirka 500 seminarier per dag, eller - med tanke på att de flesta aktiviteter utspelar sig mellan kl 08.00 till 17.00 - drygt 55 seminarier per timme. Förutom detta pågår dessutom mer eller mindre slutna möten, luncher, middagar och andra möten mellan inbjudna personer. Även den mest optimistiske inser att det blir trångt om saligheten och svårt att konkurrera om uppmärksamheten.

Almedalsveckan har arrangerats i över fyrtio år och började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. Så småningom anslöt fler politiker, journalister, organisationer, PR-byråer och senast även fler och fler företag. Fortfarande är Almedalen en helt unik mötesplats för fria samtal i stort och smått, relevant och irrelevant samt viktigt och oviktigt.

Styrkan är just den välkomnande blandningen och tillgängligheten. Kunskapen är fri och tillgänglig och den som vill har goda möjligheter att göra sin röst hörd och ställa frågor till beslutsfattare. Fortfarande är det dessutom världsunikt att det är så lätt att komma nära inpå ledande politiker och näringslivstoppar. Även om man som TMF har kontor i Stockholms innerstad och regelbundet träffar ledande beslutsfattare är det en unik möjlighet att träffa många under kort tid på ett sätt som är helt omöjligt under resten av året. För att de ofta korta mötena ska leda till någonting varaktigt är det dock viktigt att man återknyter kontakterna när vi alla återvänt till vardagen.

För TMF:s del har vi även i år genomfört ett antal traditionella luncher och middagar där våra medlemsföretag fått tillfälle att träffa ministrar, politiker och sakområdesexperter och diskutera för dem viktiga frågor. Fokus har i år legat på frågor kring byggande, integration, utbildning och offentlig upphandling. Vi har även genomfört seminarier i våra frågor samt medverkat som inbjudna gäster i andras arrangemang.

Nytt för 2015 var dock att vi, tack vare generös och vänlig hjälp från vårt fantastiska gotländska medlemsföretag G.A.D., kunnat genomföra ett stort antal mindre möten i G.A.D.s lokaler på Hästgatan mitt i Visby. På detta sätt har vi på ett koncentrerat och avslappnat vis kunnat träffa politker och andra beslutsfattare informellt utan att de känt sig bevakade. Exempelvis träffade vi tillsammans med några medlemsföretag civilminister Ardalan Shekarabi (S) ensamma i nästan en timme och fick unika möjligheter att framföra branschens syn på upphandlingslagstiftningen.
Detta sätt att arbeta har också väckt mycket uppmärksamhet i Visby från andra aktörer som i likhet med oss letat nya arbetsformer.

Sammantaget är vår uppfattning att vi i år haft större framgångar än kanske något år tidigare och att detta i stor utsträckning kan tillskrivas vår nya unika mötesplats, mitt bland vackra och lokalproducerade möbler. Onekligen en extra krydda i en pikant Aledalsgryta.

Ha en fortsatt skön sommar!

David Johnsson, vd TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se