”Lös upp knutarna för en bättre arbetsmarknad!”

Kompetensförsörjningen för trä- och möbelindustrin har länge lidit av en missmatch mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet – ett ämne som TMF tog upp på ett seminarium under årets Almedalsvecka. GP går i en ledare den 2 augusti vidare i analysen, något TMF:s utbildningsansvarige Henrik Smedmark välkomnar. ”Vi inom industrin kan inte längre vara anonyma. Ingen kommer att lösa vårt framtida kompetensbehov åt oss. Vi måste vara tydliga och även underlätta för ungas etablering på arbetsmarknaden.”

TMF genomförde ett seminarium under årets Almedalsvecka med temat ”Hur löser vi missmatchen mellan ungdomsarbetslösheten och industribehovet?” Vid seminariet konstaterades att det finns ett antal knäckfrågor som gör att unga har svårt att komma åt de jobb som finns. Göteborgs-Posten uppmärksammade seminariet i en ledare den 2 augusti och konstaterar att det inte är en enkel matchningsfråga. Det finns helt enkelt för få unga med de kompetenser som efterfrågas i industrin.

Vuxenvärlden sviker de unga genom att inte ge en bild av livet utanför skolan. Vi låter jobben och arbetsmarknadens krav vara en väl förborgad hemlighet. Att då förvänta sig att 15-åringar ska göra informerade och initierade val är att begära för mycket av våra barn. De vet inte att det breda valen innebär att de väljer bort en stor del av arbetsmarknaden och att möjligheten att välja om är mycket begränsad.

Nu måste vi gå från ord till handling. Gör det möjligt att få en gymnasial yrkesutbildning även efter gymnasiet och säkerställ att utbildningarnas kvalitet motsvarar arbetslivets krav. Vi inom industrin kan inte längre vara anonyma. Ingen kommer att lösa vårt framtida kompetensbehov åt oss. Vi måste vara tydliga och även underlätta för ungas etablering på arbetsmarknaden. Vi har tagit ett litet steg genom att teckna avtal om Yrkesintroduktion, men vi kan göra mer. Men för att lyckas krävs att såväl politik, skola och näringsliv gör sitt!

Läs ledaren i GP; ”Yrkesutbildning lockar alltför få”


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se