"Engagerade medlemsföretag som medverkat i möten och diskussioner"

TMF:s vd David Johnsson summerar årets Almedalen där TMF arrangerade tre seminarier av cirka 3 400 (!) utannonserade evenemang och fick bra respons. Dessutom var vi aktiva med enskilda möten med politiker och beslutsfattare. "Vi har haft flera engagerade medlemsföretag som medverkat i möten och diskussioner. Flera av företagen har dessutom medverkat under flera år och värdesätter såväl Almedalsveckan som att TMF medverkar där", menar David. 

Almedalsveckan 2014 är över och det har blivit dags att summera intrycken. Årets vecka har i stor utsträckning dominerats av det så kallade supervalåret. Politiken och framför allt det stundande riksdagsvalet kom i ännu större utsträckning än vanligt att prägla Almedalen 2014.

För TMF:s del har det inneburit att vi medvetet valt att genomföra något färre seminarier och debatter och i stället satsat på enskilda möten med politiker och andra beslutsfattare. TMF:s seminarier, som varit välbesökta, har i år handlat om tre områden; byggande, offentlig upphandling samt rekrytering till industrin.

Byggseminariet, med medverkan av bland annat bostadsminister Stefan Attefall, handlade om möjligheterna att få till stånd ett varierat stadsbyggande där hänsyn bland annat ska tas till att sju av tio svenskar vill bo i småhus.

Vi arrangerade även ett seminarium om hur regelverket för offentlig upphandling slår hårt mot möbelindustrin och hur man med relativt små grepp kan lösa problemet. En lösning som såväl riksdagsledamöterna Ardalan Shekarabi (S) och Lotta Olsson (M) utfäste sig att genomföra om de vinner valet.

Vårt tredje seminarium handlade om problemen med stor ungdomsarbetslöshet samtidigt som industrin har svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Även här medverkade riksdagsledamöter från bägge blocken och bidrog till stimulerande diskussioner.

Vi har haft flera engagerade medlemsföretag som medverkat i möten och diskussioner. Flera av företagen har dessutom deltagit under flera år och värdesätter såväl Almedalsveckan som att TMF medverkar där.
Almedalen är trots allt en världsunik mötesplats där öppenhet och åsiktsfrihet råder och där det finns möjlighet att enkelt träffa de flesta beslutsfattare under informella former. Även om veckan i vissa fall lider av växtvärk är det en fenomenal arena att framföra och få gehör för sina åsikter på och ett praktiskt exempel på medverkande dialog och demokrati som verkligen är värt att värna om.

Ha en fortsatt skön sommar!

David Johnsson, vd TMF

 

Ha en fortsatt skön sommar!

David Johnsson, vd TMF

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se