DEBATT: Exemplet möbelindustrin visar potentialen för svensk tillverkning

I dag öppnar Salone Internazionale del Mobile, den årliga möbelmässan i Milano. Sverige har en stark närvaro på mässan, vilket speglar en svensk möbelindustri med framtidstro. Läs debattinlägg från TMF- och branschrepresentanter.

I dag öppnar Salone Internazionale del Mobile, den årliga möbelmässan i Milano. Sverige har en stark närvaro på mässan, vilket speglar en svensk möbelindustri med framtidstro. På tio år har branschen vuxit med 24 procent och sysselsätter drygt 17 000 personer, främst i mindre företag och i glesbygden. Utmaningen är att få fler mindre företag att växa genom ökad export och en bättre fungerande hemmamarknad.
Tack vare en pålitlig hemmamarknad och ledande design står den svenska branschen stark på en europeisk marknad som annars präglas av en svag utveckling efter krisen. För Sverige innebär det fler jobb och växande exportinkomster.

Sverige är i dag den sjunde största möbeltillverkaren i EU, efter bland annat Tyskland, Italien och Polen. Konkurrenskraften är god: sedan finanskrisen har industrin vuxit med drygt en fjärdedel och avkastningen är god ur ett europeiskt perspektiv. Den svenska möbelindustrin skapar sysselsättning för drygt 17 000 personer, oftast i mindre företag i glesbygden. Utöver det skapar den en mängd arbetstillfällen i återförsäljarleden.
Genom att handelsminister Ewa Björling idag deltar vid möbelmässan i Milano stödjer regeringen den svenska möbelbranschen och ser dess bidrag till utrikes-handeln. Det är betydelsefullt. Sverige exporterar drygt 65 procent av möbel-produktionen. Även om vi redan upplever en tuff lågpris¬press finns stor potential för framtida export. Inte minst har de svenska tillverkarnas engagemang för håll-barhet lagt grunden för fortsatta svenska exportframgångar.

Det är inte genom ett lågt pris som svenska möbeltillverkare kunnat växa på den europeiska marknaden. Design och avancerad kunskap i produktionsteknik gör det möjligt för oss att konkurrera med andra värden än priset. Unikt för Sverige är att design och produktion har en så nära koppling till varandra, till skillnad från flera västeuropeiska länder där produktionen flyttat till låglöneländer. Avgörande för de inhemska tillverkarna är en nära tillgång till en av Europas bästa möbel-marknader – den svenska. Sett till konsumtion per invånare köper svenskarna mest möbler av alla EU-länder efter Österrike.
Trots en god utveckling de senaste åren har möbelindustrin mer att ge. Vi ser att branschen hålls tillbaka av att de små företagen inte kan växa och av en utredd bild av att guldåldern för Sverige som ett ledande tillverknings- och exportland ligger bakom oss.

Svårigheten för små tillverkare att växa och anställa är inte unik för vår bransch, utan en utmaning för näringslivet och företagandet i stort. Tillgång till riskvilligt kapital, möjligheten att rekrytera och åtgärder som minskar risken för växande företag såsom ett slopat sjuklöneansvar spelar roll. För små möbeltillverkare med tillväxtpotential blir ett stelbent regelverk för offentlig upphandling ett hinder. Konkurrensen sätts ur spel när en återförsäljare i praktiken får monopol på möbelleveranser under en avtalsperiod som kan vara flera år.

Ett växande problem för oss är föreställningen att tillverkningsindustrins guldålder hör historien till och att vi i framtiden måste vända oss till andra sektorer för att skapa jobb och välfärd. Inte minst i rekryteringshänseende blir den negativa bilden av industrin ett hinder. Vi kan konstatera att det inte finns sakliga skäl att räkna ut varuproduktion i Sverige. Det är en märklig upplevelse att möta respekten hos kunder och europeiska kollegor samtidigt som svenska beslutsfattare tycks ha tappat tron på tillverkningsindustrin.

Sverige är ett litet land och vi behöver samarbeta för att behålla styrkepositionen. Vi behöver enas om att satsa på industrin och se över regelverk och förutsättningar för mindre tillverkningsföretag. Genom att bygga vidare på svenska framgångsbranscher och komplettera med hög designnivå och konsekvent hållbarhetstänkande finns alla möjligheter att även i framtiden sälja svenska produkter på en tuff världsmarknad.

Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, Trä- och Möbelföretagen, TMF
David Johnsson, vd, TMF
Lars Bülow, ordförande i möbelstyrgruppen inom TMF och vd för Lammhults Möbler AB
Kurt Tingdal, vd Offecct
Anna-Lena Knutsson, vd albin i Hyssna
Per-Ola Johansson, vd Horreds Möbel AB


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se