Almedalen 2016; "Satsning på mötet och en ökad digital närvaro"

TMF har i år fortsatt på det tema vi inledde förra året, nämligen att satsa mindre på egna seminarier och mer på enskilda möten med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Dessutom har TMF jobbat för en ökad digital närvaro - något som fallit väl ut. Läs vd:n David Johnssons Almedalskrönika.

"Årets Almedalsvecka är över för TMF:s del och nu stundar några, förhoppningsvis, varma och avslappnade semesterveckor.

Vi har i år fortsatt på det tema vi inledde förra året, nämligen att satsa mindre på egna seminarier och mer på enskilda möten med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare.  Tanken bakom denna strategi är att - eftersom det varje dag under Almedalsveckan arrangeras mer än 500 öppna seminarier – blir svårt att slå igenom i det enorma mediala bruset.

Vi har därför precis som i fjol haft den stora förmånen att få låna plats i en butik hos vårt medlemsföretag G.A.D. I butikens inre delar bland vackra möbler, producerade av gotländska naturmaterial, arrangerar vi träffar mellan våra medlemsföretag och politiker, beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag. Den avspända och trivsamma miljön lockar till bra och konstruktiva samtal kring vad som kan göras för att underlätta för TMF:s medlemmar att driva sin verksamhet. Det kan handla om åtgärder som stimulerar byggandet såvitt avser finansiering och marktillgång, eller frågor om hur upphandlingsreglerna kan förändras för att bättre fungera för våra medlemmar. Vi pratar också mycket om företagandets villkor och om vad i det arbetsrättsliga systemet som behöver reformeras för att underlätta skapandet av nya arbetstillfällen och hur våra medlemsföretags konkurrenskraft kan förstärkas.

En annan fråga vi samtalat kring är branschens kompetensförsörjning och rekrytering där vi träffat ett flertal riksdagsledamöter. Vår erfarenhet är att det är lättare och mer fruktbart att föra den typen av samtal utanför de stora seminarierna där allt som sägs noteras och citeras.

Det betyder dock inte att vi slutat med seminarier. I år arrangerade vi tillsammans med två andra organisationer en paneldiskussion om vad industrin kan göra och faktiskt gör för att underlätta integrationen av nyanlända. Vårt medlemsföretag OBOS berättade om sina stora insatser. Vi ordnade dessutom, tillsammans med Sveriges Träbyggnadskansli, ett spännande seminarium om modernt träbyggande i form av trädgårdsstad. Förutom detta medverkade flera av TMF:s experter som inbjudna gäster i ett flertal paneler.

Nytt för 2016 var också att TMF satsat mer på film och digital kommunikation i dokumentationen av den viktiga veckan – ett led i en ökad digital närvaro framöver. Responsen har varit riktigt bra med många visningar och nya följare (se mer nedan).

Almedalen är en väldigt öppen, generös och åsiktstolerant arena där de flesta meningar har utrymme. Rätt hanterat ger det fantastiska möjligheter att träffa ledande beslutsfattare på ett sätt som saknar motstycke i världen. Med relativt begränsade insatser kan man göra stora avtryck och påverka beslut och utveckling i en riktning som underlättar för våra medlemsföretag att få koncentrera sig på sin kärnverksamhet; att göra affärer med bästa möjliga förutsättningar.
Det känns som om vi hittat formen för hur vi som organisation, med medlemsnytta i ständig fokus, bäst arbetar under den årliga politikerveckan på Gotland."'

David Johnsson, vd TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se