Tidningskrönika: "En fråga om överlevnad"

Sannolikt är det så att rekryteringsfrågan är den kanske enskilt viktigaste frågan för trä- och möbelindustriernas framtid enligt TMF:s vd David Johnsson. Helt enkelt en fråga om överlevnad. Och ändå upplever han ofta att den hanterats tämligen styvmoderligt med karaktären av en ”nice to have”-fråga istället för en ”must have”. Läs David Johnssons krönika i senaste Trä & Möbelforum.

TMF:s styrelse har beslutat att utbildnings- och rekryteringsfrågor är av stor strategisk betydelse. Detta låter som en truism, men förtjänar likväl att upprepas om och om igen. Sannolikt är det dessutom så att rekryteringsfrågan är den kanske enskilt viktigaste frågan för trä- och möbelindustriernas framtid. När det gäller frågans betydelse skiljer denna inte ut sig i förhållande till övriga branscher.

Likväl är det en fråga som på många håll och sätt hanterats tämligen styvmoderligt. Den har ofta fått karaktären av en ”nice to have”-fråga istället för en ”must have”-fråga. Inget kunde vara mer felaktigt. Utan rekrytering av morgondagens medarbetare finns helt enkelt ingen framtid, inte ens för morgondagens branscher.

För våra typer av företag kompliceras frågan ytterligare av att placeringen ofta är i glesort vilket i ett land vars infrastruktur lämnar en del i övrigt att önska självfallet blir ett problem. Detta gäller både vid rekryteringen av medarbetare från gymnasiet och från de högre utbildningarna. Kraven på de medarbetare som vi vill rekrytera blir dessutom allt större och de arbetsuppgifter som ska utföras i företagen blir allt mer komplicerade och integrerade.

Industrins framtid ligger, till skillnad från vissa andra sektorer, inte i enklare och mindre komplicerade uppgifter, tvärtom. En förutsättning för framgång för en industri med ambitionen att verka på en global marknad är att kvalificerade uppdrag kan utföras av kvalificerade medarbetare. Rekrytering är helt enkelt en överlevnadsfråga.

För oss som parter till Industriavtalet är det därför också en självklarhet att på olika sätt engagera oss i industrins framtidsfrågor. Inom ramen för Teknikcollege engagerar vi oss i kvaliteten på utbildningen genom att tillsammans med kommuner, utbildningsanordnare och företag samverka för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas utbildningsinnehållet innehållet i så att det passar industrins framtida behov.
Tillsammans med GS-facket har vi också slutit avtal om så kallad yrkesintroduktion vilket i korthet innebär en möjlighet att matcha företags behov med medarbetare som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden. Mer om möjligheterna med dessa avtal framgår i detta nummer.

Strategiskt kan frågan om rekrytering inte överskattas. Detta betyder att skolsystemet måste vara av högsta kvalitet, men också att företagen förmår vara attraktiva arbetsgivare. Historien har en tendens att straffa dem som kommer för sent.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se