24 juni 2010

Trä- och möbelindustrin drabbades hårt av den globala finanskrisen. Försäljningen minskade för många och antalet varsel om uppsägningar var rekordstora. Nu svänger konjunkturen uppåt igen och industrins produkter efterfrågas i allt snabbare takt. Företagen har börjat anställa personal i och med att tillverkningen ökar. Under lågkonjunkturen har processerna i tillverkningen slipats av och produktiviteten har förbättrats.

Många har studerat lean production och med ökad automation och flödesanpassad tillverkning ökar nu kapaciteten, men med färre anställda än innan krisen. Det är en utveckling som kommer att fortsätta och som ställer andra kompetenskrav på industrins personal. Svensk industris konkurrenskraft är beroende av effektivare produktion, inte minst med tanke på att det kommer att råda brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden.

Det är ett förhållande som inte bara gäller trä- och möbelindustrin. De yngre generationerna räcker inte till för att ersätta de som går i pension. Det leder till att flera branscher kommer att konkurrera om den duktigaste arbetskraften, som väljer den bransch som är mest intressant. Ingen vill jobba i en bransch med dåligt rykte.

Trä- och möbelindustrin representerar många fördelar. Våra produkter är attraktiva för många. Alla är beroende av att bo bra. Inredningsprogram på tv har ökat intresset för möbler, kök, arkitektur. Vi arbetar med miljövänliga material. Tekniknivån är hög inom såväl design som konstruktion och produktion. Det borde locka många unga att söka sig till vår industri. Men det finns mörka sidor också och de måste vi arbeta hårt med för att få bort.

Det största problemet är att vår industri har flest allvarliga arbetsskador. Det är vårt ansvar att göra något åt det. TMF har tillsammans med facket och AFA Försäkring arbetat intensivt för att minska skadorna under många år. Det har givit en del positiva resultat. Men det är inte förrän under de senaste åren, då TMF drivit ett speciellt projekt bland de större medlemsföretagen, som vi ser mycket positiva resultat. I det nya numret av Trä & Möbelforum berättas mer om det viktiga arbetet med arbetsmiljön inom industrin. Läs bland annat om Maskinkörkortet. Det är ett samarbete mellan GS-facket och TMF, som går ut på att utbilda maskinoperatörerna på de aktuella maskinerna. Det är ett område där TMF arbetar för att stärka branschens rykte. Andra områden är till exempel etiska regler, som vi utarbetat och som kontrolleras av ett etiskt råd. Vi har också utvecklat SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Det är riktlinjer för industrin med handledning och checklistor. Företag som följer dessa har rätt att teckna de förmånliga försäkringar som vi tagit fram med två olika försäkringsbolag. Våra olika utbildningar, trycksaker, tidning, webbsidan och vår höga närvaro i debattartiklar och media är också viktiga led i vårt arbete att höja statusen för vår bransch.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se