26 mars 2010

Äntligen har vintern givit upp och våren ger oss nytt hopp och nya krafter. Det har varit en rekordvinter med mer snö än vi sett på många år och kallare än på hundra år. Många undrar vad som hände med den globala uppvärmningen. Är faran med växthusgaserna överdriven? Så är det naturligtvis inte.

Det är lika angeläget att vårt miljöarbete fortsätter. Att vi i alla sammanhang väljer miljövänligare alternativ. Det här numret av Trä & Möbelforum handlar till stor del om trä- och möbelindustrins miljöarbete.

Det är idag vedertaget över hela världen att trä är ett miljövänligare material vid byggnation än många andra råvaror. Det återspeglar sig i att trähusbyggande blir allt vanligare i de flesta länder. Trä blir också vanligare i inredningar och möbeltillverkning. Konsumenter väljer i större utsträckning trä eftersom man lärt sig att trä bidrar till en bättre miljö, ett bättre klimat.

Vi ser också att efterfrågan ökar på produkterna, som TMF:s medlemsföretag tillverkar. Industrin behöver därför nyrekrytera närmare 10.000 personer de närmaste fem åren. Det är till stor del väl utbildad arbetskraft man efterfrågar eftersom produktionstekniken kräver högre teknisk kompetens än tidigare. De flesta produkterna bygger dessutom på design, färg och form skapade för att fylla god funktion i vårt boende, på jobbet i vardagen. Produkterna finns överallt, runt om oss. De skapar inredningen i våra hem, i alla offentliga miljöer, i båtar, husbilar. Det är golven du går på, dörrarna du öppnar, fönstren, som släpper in vårsolen, husen du bor i, länsstolen du sitter i och läser en god bok. Här är industrier, som tillverkar mycket attraktiva produkter, som säljs på attraktiva marknader. Det är morgondagens arbetsmarknad för dagens ungdomar. TMF:s arbete har starkt bidragit till att det skapats fler utbildningsplatser inom gymnasieskolans träutbildning och tillkomsten av Teknikcollege på flera platser i Sverige.

Det är produkter, som efterfrågas över hela världen. Svensk design och kvalitet säljer bra. Nu ännu mer eftersom de till stor del bygger på trä, som blir alltmer efterfrågat över hela världen. Det är produkter, som har mycket högt förädlingsvärde. Högre än t.ex. inom fordonsindustrin. Här finns goda förtjänstmöjligheter för framsynta investerare. Tillväxtpotentialen är enorm, i Europa, USA, Kina…

På TMF:s Finansdag den 23 april vill vi peka närmare på branschens potential för investerare. Det finns gott om intressanta affärsprojekt inom trä- och möbelindustrin, men ofta saknas kapital för att förverkliga idéerna, kapital, som placeras i andra branscher därför att man inte uppmärksammat möjligheterna som finns i den här branschen. Vi hoppas att initiativet med Finansdagen skall bidra till att sprida ytterligare information om trä- och möbelindustrins attraktionskraft.

Leif G Gustafsson, VD
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se