27 oktober 2010

Alla talar om jobben. Det var huvudfrågan i valet och är det viktigaste målet för regeringen. Samtidigt håller ett nytt regelverk på att träda i kraft, som riskerar att kosta tusentals arbetstillfällen i glesbygden.


Sverige har en betydelsefull möbelindustri med 150 företag och ungefär 18 000 arbetstillfällen. De flesta är verksamma utanför storstadsområdena, i områden där jobben blivit allt färre.En stor del av tillverkningen sker för offentliga utrymmen där det ställs extremt höga krav. En bänk på en tågstation, till exempel, används av tusentals människor varje dag. Staten och dess myndigheter köper varje år möbler för 400 miljoner kronor.

I dag har 28 leverantörer ramavtal med staten. När en myndighet ska upphandla möbler är det fritt fram att välja bland dem. Det sker hela tiden nya upphandlingar, så de leverantörer som förlorar en upphandling får snart en ny chans.

Mångfalden har varit en viktig del av det framgångsrika arbetet med att etablera Sverige som ett designland. Det skulle vara mycket olyckligt om hela statsapparaten tvingades vända sig till en och samma leverantör.

Ändå är det just det som riskerar att hända.

Lagen om offentlig upphandling har utvidgats till att omfatta också ramavtal och i höst ska man välja ny upphandlingsmetod på möbelområdet. Det finns en risk att hela statsförvaltningen utser ett förstahandsalternativ som alla myndigheter blir skyldiga att vända sig till.

Monopolvinnaren skulle bli en grindvakt mellan Sveriges (allt färre) möbelproducenter och en av deras viktigaste kunder. De företag som förlorar upphandlingen skulle få vänta flera år på nästa chans - om de överlever ökenvandringen.

Syftet är att få bättre kontroll över kostnaderna, vilket förstås är viktigt. Det är ju skattebetalarnas pengar det handlar om. Samtidigt är det skattebetalarna som ska vistas i de miljöer som i olycklig utsträckning kommer att se likadana ut. Det är inte nödvändigtvis en bra idé att använda samma möbelleverantör till ett museum, ett universitet och en nybyggd konsthall. Det är dessutom skattebetalarna som får ta notan om ett de facto-monopol tränger ut många av dagens väl fungerande företag.

Vår bedömning är att det mest olyckliga upphandlingssystemet skulle slå ut 1 500-2 000 arbetstillfällen.

Regeringen har i ord och handling visat sig angelägen om att värna den fria konkurrensen. Jag tror inte att man avser att konstruera ett möbelmonopol och slå ut småföretag i glesbygden - men det riskerar att bli konsekvensen.

Leif G Gustafsson, vd, Trä- och möbelföretagen


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se