29 april 2010

Teknikföretagen, ett av arbetsgivarförbunden inom Industrikommittén, har bestämt sig för att lämna Industriavtalet. Jag anser dock att Industriavtalet utgör en bra ram och riktlinje i förhandlingsarbetet.

Utgångsläget för vår del är dock våra medlemsföretags specifika behov och trä- och möbelföretagens konkurrenskraft och framtida, lönsamma utveckling.  Vi fortsätter samarbetet inom Industriavtalet tillsammans med övriga industriarbetsgivare eftersom vi anser att samverkan gynnar svensk industris utveckling.

Leif G Gustafsson, vd TMF
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se