9 juli 2010

Under politikerveckan i Visby, som i år pågick från 4-10 juli, får jag flera gånger höra konstaterandet att: ”det är Almedalen”. Ingen vidare förklaring behövs eftersom alla som har varit med tidigare vet vad som menas men det kan ha olika innebörd.

När flera paneldeltagare får lämna en paneldiskussion tidigt för att gå vidare till nästa seminarium kan det förklaras av ”det är Almedalen”. Deltagare tillkommer och faller bort från seminarier och evenemang eftersom det finns så otroligt mycket att göra och en del har dessvärre dålig koll på sina kalendrar.

En annan aspekt av politikerveckan märks när du till exempel ska köpa mjölk i butiken och du blir stannad av politiker och andra lobbyister som du känner så många gånger att ett ärende som skulle ta en kvar tar över en timme. Det är Almedalen. Även om du inte vill mingla så kommer du att mingla. Du nätverkar med folk överallt och på en vecka har en politiker chansen att få oerhört många intryck och demokratisk förankring av sina åsikter. Lobbyister har möjlighet att nå ut med sina budskap till de som jobbar med en viss politisk fråga eftersom att alla är ju där.

TMF har haft flera arrangemang under Almedalsveckan och trots att det var 1400 seminarier så fick vi bra uppslutning. Det kom runt 40 personer på måndagens seminarium om LAS som arrangerades tillsammans med Skogsindustrierna. Medlemsföretagen GAD och Hallberg-Rassy var med och en politisk panel med representanter från flera av riksdagens politiska partier.

På tisdagens seminarium ”Miljonprogrammet 2015 – hur löser vi den nya bostadskrisen?” kom 70 personer. I publiken fanns flera politiker och andra organisationer som arbetar med bostadsfrågor. Uppslutningen bakom TMFs fem punkter var stor bland paneldeltagarna som bestod av ordförande för fler politiska ungdomsförbund, Plusshus, Botkyrkabyggen, Flexator och socialdemokraternas gruppledare i riksdagen samt Stockholms kommuns stadsbyggnadsborgarråd. Inför seminariet blev TMFs vd Leif G Gustafsson intervjuad av TV4.

TMF arrangerade också två fullsatta middagar där företagare fick en chans att prata med politiker. Almedalsveckan går ut på möten mellan människor och många av de bästa mötena har varit helt oplanerade. När du tror att du har lämnat Almedalsveckan kan du fortfarande göra stor nytta. Färjorna och flygplanen från Visby är fyllda med politiker, journalister och lobbyister, ända in till du har kommit hem igen uppstår spännande möten där politiska åsikter diskuteras: ”det är Almedalen”.

Daniel Wennick
Chef Bygga inom TMF
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se