20 juni 2011

TMF är en aktör, som man i allt större omfattning lyssnar till. Det sker genom träffar med politiker, genom att ta ett allt större utrymme i den mediala debatten samt genom att spela en viktig roll under Almedagsveckan.

Det fortsätter gå bra för Sverige, vi har avancerat till fjärde plats i konkurrensligan. BNP väntas stiga med 4,7 procent i år. Även flera andra länder visar stark tillväxt, inte minst Tyskland, vilket främjar vår export. Det borde gå bra för våra företag. Men något tar emot.

De positiva signaler vi fick förra hösten kom av sig under våren. Småhusproduktionen stannade av och har t.o.m. minskat.  Möbelförsäljningen, speciellt kontorsmöbler,  planade ut.  Orsakerna till de snabba svängningarna ligger i den osäkerhet, som finansoron skapat och som förstärks av krisen, som PIIGS-länderna försatt sig i. Höjda räntor och bolånetak späder på otryggheten i Sverige. Flera av trä- och möbelföretagen tvingas återigen varsla personal om uppsägning.

Det är viktigt att alla hjälper till att återskapa stabiliteten. TMF påverkar genom att träffa politiker och påtala de viktigaste problemen. Vi tar också  aktiv del i den politiska debatten och syns ofta i media. Genom att samtidigt uppvakta aktuellt departement och berörd myndighet har vi uppnått bra resultat. Det visar sig t.ex. vid återkommande möten med bostadsminister Stefan Attefall och Boverkets generaldirektör Janna Valik.

TMF är en aktör, som man i allt större omfattning lyssnar till. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson bjöd in till ett samtal  om Skogsriket, ministerns vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och träindustri. TMF var bland de inbjudna och Erlandsson  lyssnade instämmande på våra argument. Trä- och möbelindustrin kan skapa fler jobb om större del av  förädlingen stannar kvar i Sverige. Det är god ekonomi att tillverka möbler, fönster, kök och trägolv på hemmaplan i stället för att exportera plank till lågpris för föräd-ling i andra länder. Det stöder Eskil Erlandsson. Frågan är vad facket tycker. Deras uttalanden inför kommande avtalsrörelse vittnar om motsatsen.

TMF har lärt sig att kommunicera med politiker och att ta plats i den mediala debatten. Våra politiker har också lärt sig att våra budskap är värda att lyssna på. Det märks bl.a. under Almedalsveckan. I år arrangerar TMF tre egna seminarier, ”Vem tar ditt jobb”,” Miljonprogrammet 2015” och ”Inget slår originalet”.  I det första diskuterar  arbetsmarknadens parter möjliga och nödvändiga förändringar av kollektivavtalens funktion på framtidens arbetsmarknad. Det andra belyser krisen som uppstår när 80- och 90-talisterna skall ha bostäder, som inte finns. Det tredje berör allvaret i att kända produkter piratkopieras. Det är ett växande problem att  möbler kopieras och säljs över nätet. Ett problem som förstärks av att Dagens Industri lyfter fram en piratkopierare som vore han en framgångsrik entreprenör. Handel med piratkopior är kriminellt och det skall vi belysa på seminariet.

Vi har lärt oss att agera i Almedalen och brukar ha fulla hus på våra seminarier. Tongivande politiker kommer. De vet att TMF tar upp viktiga frågor och då vill de vara på plats.

Se till att även du kommer.

Leif G Gustafsson


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se