"Omvärlden ställer krav"

Svensk ekonomi är fortfarande stark, men vi är beroende av den internationella konjunkturen och vår industri påverkas i takt med att den försämras. Läs Leif G Gustafssons tidningskrönika om hur omvärlden ställer allt högre krav.

”Terroristdåden i Norge skakar om hela världen och vår tillvaro påverkas dramatiskt. Världsekonomin skälver av de enorma skulderna i Italien och Spanien men framför allt i USA.

Det är tveksamt om EU klarar att lösa PIIGS-ländernas skulder. Den politiska debatten i USA blottade för resten av världen hur illa det är ställt med världens största ekonomi. Den uppgörelse som drevs igenom ansågs så svag att USA:s kreditbetyg sänktes. Effekten kan bli högre räntor på USA:s lån, som är lika stora som BNP. Största långivare är Kina, som har merparten av sin valutareserv placerad i amerikanska statspapper. I Kina är meningarna delade hur landet skall utnyttja sitt inflytande.

Oavsett hur kineserna agerar kommer världsekonomin att förändras, en stabilisering dröjer länge. Människors attityder till att arbeta måste också förändras.

Svensk ekonomi är fortfarande stark, men vi är beroende av den internationella konjunkturen och vår industri påverkas i takt med att den försämras. Vi dras obönhörligt in i en internationell lågkonjunktur, som ingen kan överblicka i nuläget. Mot denna bakgrund skall arbetsgivare och fack förhandla nya kollektivavtal under hösten.

Kraven blir hårda på parterna att nå avtal, som företagen har råd med. Trä- och
Möbelindustrin har inte återhämtat sig efter finanskrisen och flera branscher har ytterligare försämrats, speciellt trähus men även byggnadssnickerier och möbelindustrin. Bostadsbyggandet haltar betänkligt, mycket tack vare bolånetaket.

TMF uppvaktade finansmarknadsministern med en uppmaning att träffas för att diskutera finansiering av bostadsbyggandet. I brevet konstateras att det råder brist på 250 000 bostäder i dag. Befolkningen ökar med tolv procent till 2020 medan bostäderna bara ökar med sex procent. Bostadsbristen når sådana nivåer att tillväxten äventyras. Företag får svårt att hitta rätt kompetens när människor inte kan flytta dit jobben finns.”

Leif G Gustafsson, vd, TMF
(Krönika i Trä & Möbelforum, 5/2011)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se