”Viktigt att behålla den yngre arbetskraften"

Det ekonomiska läget i Europa blir allt mer instabilt. Konkurrensen från lågkostnadsländer kräver också en hög automatisering av produktionen inom trä- och möbelindustrin, och för att sköta de moderna maskinerna krävs en mix av äldre, erfaren arbetskraft och yngre med utbildning på de avancerade datorstyrda systemen. Läs Leif G Gustafssons tidningskrönika om behovet att yngre generationer lockas till vår industri.

"Det ekonomiska läget i Europa förvärras. Ju längre en lösning dröjer, desto mer spekulativa och dramatiska blir prognoserna. Faran är överhängande att några länder inte klarar besparingskraven från EU och IMF. Konsekvenserna om Greklands skulder skrivs ned är omöjliga att förutse, andra länder kommer att kräva detsamma. De pengar som EU och IMF avsatt räcker inte ens för att betala till exempel Italiens skuld. Hårdast trängda är franska, men även tyska, banker, vilket börjar få återverkningar bland privata företag i Europa, som får allt svårare att låna pengar.

Europa är den största marknaden för svenska företag. Orderingången minskar, och fortsätter minska om kunderna inte kan finansiera sina investeringar.

Analyser visar att vi går in i en lågkonjunktur under det fjärde kvartalet. Hur lång den blir är svårt att bedöma. Förutsättningarna för avtalsförhandlingarna, som inleds i oktober, har dramatiskt förändrats, vilket även facket till slut insett.

För trä- och möbelindustrin är situationen speciellt oroande. Våra branscher har inte återhämtat sig sedan krisen 2008. Efter den fick många yngre medarbetare lämna sina jobb.

Konkurrensen från lågkostnadsländer kräver en hög automatisering av vår produktion, och för att sköta de moderna maskinerna krävs en mix av äldre, erfaren arbetskraft och yngre med utbildning på de avancerade datorstyrda systemen. Eftersom lågkonjunkturen drabbar företag olika är det angeläget att företagen kan sätta lön utifrån egna förutsättningar och medarbetarnas prestationer. Snabba skiftningar i efterfrågan medför att företagen själva måste kunna bestämma när arbetet skall utföras.

Trä- och möbelindustrin är en framtidsbransch, som kommer att behöva rekrytera nya medarbetare i framtiden. Därför är det viktigt att vi får behålla den yngre arbetskraft med teknisk
kompetens. Annars är det risk att skolungdom inte vågar satsa på vår industri. Det vilar ett stort ansvar på parterna i höstens förhandlingar."

Leif G Gustafsson, vd, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se