9 maj 2011

Läs vad David Johnsson, TMF:s vice vd och förhandslingschef, tycker om förslaget till det nya Industriavtalet.

”Det är mycket glädjande att industrin i sin helhet nu förhandlat fram ett nytt Industriavtal som är anpassat till vårt behov av långsiktigt stabila spelregler med utgångspunkt från industrins helt avgörande betydelse för svensk ekonomi som helhet. Avtalet bygger på en gemensam övertygelse om att industrin och dess fortsatta och förstärkta konkurrenskraft är vital vikt för en Trä- och Möbelindustrins förmåga att skapa arbetstillfällen med bibehållen reallöneutveckling. Det är nu upp till parterna att axla det ansvaret och i kollektivavtal förvalta och utveckla industrins fortsatta konkurrenskraft. Vi är glada att vi tillsammans med de fackliga organisationerna så tydligt kunnat uppnå en så stark värdegemenskap om industrins betydelse.”

David Johnsson, vice vd och förhandlingschef på TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se